GDPR – Noile reglementări UE cu privire la protecția și prelucrarea datelor personale

Suntem 100% dedicați protejării datelor tale. Tu decizi cum folosim datele tale personale.

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar, în același timp, și provocări. Iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale clienților noștri. La Reflex Color srl, acest demers (de punere in acord cu gdpr) a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Începând cu data de 25 mai 2018, Reflex Color srl a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură va intra în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că Reflex Color srl va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum facturare, suport, informatii.

Totodata Reflex Color srl va prelucra datele personale ale clienților pentru crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora în cazul în care clienții și-au exprimat clar opțiunea pentru acest lucru.

Exprima-ti preferintele legate de modul de utilizare al datelor personale prin apel telefonic la 0771 417 199, mail la office@reflexcolor.ro sau bifand casuta „Aș dori să fiu la curent cu știri, informații și oferte speciale” din cadrul detaliilor fiecarui cont.

Preferințele tale de prelucrare a datelor cu caracter personal vor intra în vigoare de la exprimarea acestora.

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la Reflex Color srl, iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa info@ReflexColor.ro. Alternativ, poți consulta mai multe detalii în Termenii și Condițiile Generale pentru utilizarea serviciilor Reflex Color srl.

E bine de știut

Reflex Color srl respecta toate principiile cerute de GDPR dintre care enumeram:

• Transparență, corectitudine și legalitate în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal;
• Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal la scopurile explicite și legitime;
• Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
• Asigurarea corectitudinii datelor, inclusiv a posibilității de a le șterge și edita;
• Limitarea păstrării datelor cu caracter personal;
• Asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?
Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. Reflex Color srl obține aceste date astfel:

Direct de la client

Reflex Color srl colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la deschiderea contului de facturare, semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

Nume, Prenume, Societate, NRC, CUI
Adresa poștală și de e-mail
Număr de telefon
Detalii privind tranzacțiile efectuate (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)
Detalii legate de trafic

Reflex Color srl poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate, NRC, CUI la momentul încheierii unui contract cu consimțământul său.

De asemenea, Reflex Color srl primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (fotografii, clipuri etc.).

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Reflex Color srl poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor Reflex Color srl. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

Automat

În anumite situații, Reflex Color srl poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile Reflex Color srl sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice Reflex Color srl. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu Reflex Color srl.

Din surse externe

Pentru oferirea de produse și servicii, Reflex Color srl poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă:

– baza de date externă (bază de date folosită la nivelul industriei, care înregistrează situații de debite sau fraudă), precum și baze de date care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale viitoare
– baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice)

Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri Reflex Color srl, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online care oferă acces la aplicațiile Reflex Color srl sau ale partenerilor Reflex Color srl (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către Reflex Color srl).

Reflex Color srl poate combina diverse date personale ale clientului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului într-un mod personalizat și legitim.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale?
Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Reflex Color srl asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Reflex Color srl a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:

– să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
– să acceseze datele sale personale sau să solicite Reflex Color srl transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
– să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
– să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
– să solicite Reflex Color srl să corecteze orice inexactități din datele sale personale. în cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.
Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita Reflex Color srl să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:

– prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante
– preferințele de activare/dezactivare se executa din secțiunea relevantă de editare a detaliilor contului
– printr-o solicitare către office@ReflexColor.ro

Clientul va primi în continuare comunicări administrative de la Reflex Color srl, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.

Reflex Color srl informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară emiterii facturii.

Reflex Color srl personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii.

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea facturii sau realizarea unui contract încheiat cu Reflex Color srl (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau Reflex Color srl este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Cum îți protejăm datele personale?
Reflex Color srl aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, Reflex Color srl a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor

Reflex Color srl va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Reflex Color srl poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu Reflex Color srl, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Reflex Color srl le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu introduce orice fel de virusi pe sit ori in sistemul ReflexColor.ro si de a se abtine de la orice fel de actiuni de tipul „flooding”, „spamming”, „mailbombing” or „crashing”, precum si de la trimiterea de mesaje nesolicitate catre orice alt utilizator.

Este interzisa, de asemenea, folosirea de catre utilizatori a oricaror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea functionarii situl ori serviciului sau la impiedicarea ori tulburarea in orice mod a functionarii acestora.

Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu utiliza informatiile ori facilitatile oferite de sit ori de serviciu in orice scopuri contrare intereselor furnizorului ori altor utilizatori, si de a nu accesa fara autorizarea expresa a furnizorului ori in alte modalitati decat cele permise de furnizor baza de date utilizata pentru prestarea serviciului.

In cazul incalcarii acestor prevederi, Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda / inchide conturile celor care se fac vinovati de desfasurarea de activitati ilegale. Totodata Furnizorul poate proceda la stergerea tuturor datelor de pe server, putand refuza in astfel de situatii solicitarile de returnare a tarifelor pentru perioada in care serviciul nu a fost prestat intrucat contul a fost suspendat / inchis pentru desfasurarea de activitati ilegale. Furnizorul are dreptul de a retine sumele de bani primite de la utilizator ca o sanctiune a incalcarii prezentului acord de utilizare.

  1. Notificari si anunturi
    ReflexColor.ro isi rezerva dreptul de a trimite notificari privind serviciile oferite precum si anunturi din partea unor terti, atunci cand acestea pot fi in folosul utilizatorilor.
  2. Modificarea conventiei
    Furnizorul are dreptul de a modifica fara niciun fel de preaviz sau orice alta formalitate oricare dintre prevederile conventiei. Orice modificare este acceptata de catre utilizatorii situl prin simpla utilizare a oricarei facilitati oferite de sit sau de serviciu ori prin accesarea sitului sau contului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea situl sau a contului ori utilizarea in orice mod a serviciului.
  3. Nota de informare privind protectia datelor personale
    La optiunea dvs., ne furnizati unele date personale ale dvs. pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului ReflexColor.ro de catre Reflex Color srl.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmata de stergerea contului dvs. din sistem si de imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de catre Reflex Color srl.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs. pe care sa o trimiteti apoi prin e-mail la adresa office@reflexcolor.ro.

Daca unele dintre datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Product has been added to your cart